دسته: پادگان های وزارت دفاع

پادگان شهید جوادنیا

پادگان شهداء جوادنیا

پادگان شهداء جوادنیا وزارت دفاع مرکز آموزش شهداء جوادنیا تنها مرکز آموزش وزارت دفاع در کل کشور است این پادگان دارای 4 گردان و هر گردان دارای 4 گروهان می باشد . هر گروهان حدود 100 تا 120 سرباز می پذیرد وضعیت آب و هوا : فضای پادگان جوادنیا در فصل بهار و تابستان بسیار […]

آخرین دیدگاه‌ها

اخبار مشمولان