سوالات متداول

سوالات متداول

 

 

سوال: برای هر ماه جبهه یا به ازای درصد جانبازی یا اسارت به فرزندان ایثارگران چند ماه کسری خدمت تعلق میگیرد ؟
جواب: برای هر ماه جبهه یا به ازای درصد جانبازی تایید شده بنیاد شهید و یا هر ماه اسارت شامل 12 روزکسری خدمت به فرزندان غیر غایب ایثارگران که برای خدمت سربازی اعزام شده اند تعلق می گیرد.

سوال: چگونه از کسری خدمت در سربازی استفاده کنم؟
جواب: کسری خدمت سربازی فقط شامل حال سربازان وظیفه در حین خدمت میباشد و سازمان های نیروهای مسلح صرفا باید در صورت ارائه گواهی حین خدمت، تاییدیه کسر خدمت را صادر ودر سامانه وظیفه عمومی ثبت نمایند و هیچ یگانی مجاز نیست گواهی کسر از خدمت برای مشمولین وظیفه قبل از شروع خدمت را صادر کند.

سوال: آیا برای کسری خدمت، گواهی درصد جانبازی نیروهای مسلح معتبر می باشد؟
جواب: کسری خدمت ، با استفاده از درصد جانبازی والدین ایثارگر، فقط با گواهی تایید شده بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد تایید است.

سوال: آیا تقسیم کسری خدمت ایثارگری بین فرزندان امکان پذیر است؟

جواب: خیر، کسری خدمت برای ایثارگرانی است که حد نصاب معافیت یک فرزند را ندارند بنابر این صدور کسری فقط برای یک فرزند قابل استفاده می باشد و ثبت کسری برای فرزند دوم صورت نمی گیرد.

تبصره : خانواده هایی که فرزند پسر دو قلو و چند قلو دارند در شرایطی که همزمان به خدمت اعزام شوند بنا به درخواست ایثارگر کسری خدمت قابل تقسیم بین آنها است.

سوال: سربازان وظیفه ای که قبلا از کسری خدمت استفاده کرده اند، میتوانند از قانون جدید استفاده کنند؟
جواب: همه ی سربازان وظیفه حین خدمت که پیش از این از کسری خدمت مطابق مقررات ابلاغی سال 1390 استفاده کرده اند ( 9 روز به ازای هر ماه ) می توانند با مراجعه به یگان خدمتی خود، کسری خدمت را اصلاح و کسری جدید 12 روز به ازای هر ماه را دریافت کنند.

سوال: کارکنان ایثارگر دولت، که در منطقه های جنگی حضور داشته اند برای صدور گواهی کسری خدمت از چه طریقی اقدام کنند؟
جواب: کارمندان دولت که به واسطه سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان در مناطق جنگی حضور داشته اند در صورت تایید کمیسیون مربوط در معاونت نیرو انسانی بسیج از طریق آن معاونت گواهی کسری خدمت یا معافیت را دریافت میکنند و کارمندان جهاد سازندگی با وزارت جهاد می باشد .

سوال: کارمندان دولت که در منطقه های امنیتی درگیر هستند آیا فرزندان آن ها می توانند از کسری خدمت ایثارگری برخوردار شوند؟
جواب: کارمندان دولت که شاغل در منطقه های امنیتی درگیر هستند از امتیاز های خدمت در منطقه های امنیتی درگیر برخوردار نمی شوند و فقط می توانند از امتیاز خدمت در منطقه های جنگی از تاریخ 31/06/59 تا 27/05/67 برخوردار شوند.

سوال: آیا سریاز هایی که دارای غیبت هستند می توانند از کسری خدمت بسیج استفاده کنند؟
جواب: خیر در صورت داشتن غیبت نمی توان از کسری خدمت بسیج اسفاده کرد مگر در صورتی که مدارکی برای توجیه غیبت خود داشته باشند.

سوال: آیا از بسیج دانشجویی می توان کسری خدمت گرفت؟
جواب: بله، در صورت داشتن سابقه فعال بسیج می توان در هرکدام از واحد های بسیج کسری خدمت گرفت.

سوال: چگونه حین خدمت سربازی معافیت پزشکی بگیرم؟
جواب: کسانی که درحین خدمت، به بیماری یا نقص عضو مبتلا شوند، اگر پس از مدت معالجه که کمتر از ۶ ماه نباشد، طبق نظر شورای نیرو، قادر به انجام خدمت نبوده و بر اساس ضوابط این آیین نامه، معاف دائم پزشکی تشخیص داده شوند، از ادامه خدمت سربازی معاف می‌شوند.

سوال: نحوه محاسبه کسر خدمت بسیج چگونه است؟

جواب: هر کسی که دارای سابقه بسیج فعال یا داشتن حکم مسولیت در بسیج باشد می تواند ازین کسری برخوردار شود.

داشتن هر یک سال سابقه فعال بسیج شامل یک ماه کسری خدمت می شود و در صورت داشتن حکم مسولیت بابت هر یک سال حداکثر تا سه ماه کسری خدمت به فرد تعلق میگیرد.

سوال: سقف استفاده از کسری بسیج چند ماه است؟
جواب: سقف استفاده از کسر خدمت بسیج شش ماه می باشد.
سوال: دوره کد چیست؟
جواب: این دوره مختص ارتش جمهوری اسلامی ایران استه که درآن نیروهای آموزشی پس از گزراندن دوره های آموزش مقدماتی، آموزش های تخصصی لازم را دریافت می کنند.
سوال: چه کسانی از دوره کد معاف می شوند؟
جواب:

  • سربازانی که امریه دارند.
  • سربازانی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا را دارند.
  • سربازانی که مدرک تحصیلی حسابداری و تمامی گرایشات کامپوتر را دارند.
  • سربازانی که مدرک تحصیلی در رشته های پیراپزشکی و پزشکی را دارند.
سوال: آیا سربازان دارای فرزند میتوانند کسری بگیرند؟
جواب: طبق قوانین موجود سربازان میتوانند به ازای هر فرزند، ۳ ماه کسری بگیرند.
سوال: سقف مرخصی تشویقی چند روز است؟
جواب:سی روز
سوال: میزان مرخصی تشویقی که به کارکرد بسیجیان (در زمان خدمت در بسیج) تعلق میگیرد در هر سه ماه چند روز است؟
جواب: به ازای هر سه ماه فعالیت همزمان با خدمت کارکنان وظیفه در رده های مقاومت بسیج اگر با عضویت عادی باشد حداکثر 2 روز و اگر با عضویت فعال باشد حداکثر 4 روز مرخصی تشویقی تعلق میگیرد و ملاک فعالیت این دسته از سربازان اراءه گواهی فعالیت از معاونت نیروی انسانی بسیج سپاه استانی محل فعالیت فرد می باشد.
سوال: میزان مرخصی تشویقی (مربوط به فعالیت بسیجیان در بسیج ) جزو مرخصی های تشویقی عادی حساب می شود یا اضافه بر سقف تشویقی های عادی است؟
جواب: اعطای مرخصی تشویقی فعالیت در بسیج به کارکنان وظیفه در قالب سی روز مرخصی تشویقی در نظر گرفته شده است.
سوال: بخشیده شدن اضافه خدمت های انضباطی در چه صورتی امکان پذیر می باشد؟
جواب: بخشش اضافه خدمت انضباطی در صورت جزایی بودن امکان پذیر نمی باشد و فقط اضافه خدمت های ناشی از غیبت و تنبیه های غیر جزایی که از طرف یگان خدمتی مشخص شده قابل بخشش می باشند.
سوال: مرخصی سربازانی که همسر آنان زایمان می کنند به چه نحوی است؟ چطور می توان ازین مرخصی استفاده نمود؟
جواب: مدت مرخصی زایمان بر اساس ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح سه روز می باشد که با تدبیر فرمانده تا یازده روز قابل افزایش است و در ضمن سه ماه کسر خدمت اولاد نیز تعلق می گیرد.
سوال: سربازان مامور به ادارات دولتی اگر سه ماه اضافه سنواتی داشته باشند تکلیف چیست؟
جواب: مدت خدمت کارکنان وظفه مامور به مراکز دولتی (آموزش پرورش، آتش نشانی و…) برابر قانون 24 ماه و مدت خدمت سربازان وظیفه غیر مامور (عادی) 21 ماه می باشد که در صورت داشتن اضافه سنواتی به مدت مذکور اضافه می گردد.

سوال
جواب

آخرین دیدگاه‌ها

اخبار مشمولان