قوانین کامل مرخصی استحقاقی سربازان وظیفه

قوانین کامل مرخصی استحقاقی سربازان وظیفه

قوانین و مقررات کامل مرخصی استحقاقی سربازان وظیفه

 • مدت مرخصی استحقاقی سالیانه سربازان وظیفه مناطق عادی 12 روز و یا به ازای هر ماه یک روز می باشد.
 • به مدت مرخصی سالیانه کارکنان وظیفه ای که فاصله ی محل سکونت و یگان خدمتی آن ها بیش از صد کیلومتر باشد، به ازای هر صد کیلومتر یک روز اضافه میگردد.
 1. محل سکونت سربازان وظیفه همان آدرسی می باشد که بر روی برگه اولیه ی اعزام درج شده است.
 2. سربازانی که محل خدمت یا شرایط آن ها تغییر میابد و بیش یا کمتر از صد کیلومتر جا به جا شده یا متاهل میگردند به نسبت حضور خود در مکان جدید و شرایط جدید از مرخصی مربوطه استفاده می نمایند، مثلا اگر سربازی در شهری به فاصله ی کمتر از صد کیلومتر از محل سکونت خود خدمت نموده و پس از سپری کردن چند ماه از خدمت به منطقه ی دور تر از صد کیلومتر از محل زندگی خود انتقال پیدا کند به نسبت باقی مانده خدمت خود (یک دوازدهم) به وی مرخصی استحقاقس تعلق میگیرد.
 • به مرخصی کارکنان وظیفه ای که در مناطق مرزی، کوهستانی و کویری خدمت می کنند یک روز و در سایر مناطق برای مسافت سیصد تا ششصد کیلومتر 1 روز و برای مسافت بیشتر از ششصد کیلومتر 2 روز مرخصی تو راهی (جهت رفت و برگشت) و حداکثر سالی سه مرتبه اضافه می گردد.
 • به مدت مرخصی استحقاقی سالیانه سربازان وظیفه ای که در مناطق بد آب و هوا به کارگیری می شوند به تناسب درجه ی بدی آب و هوا به ترتیب (درجه 2) شش روز (درجه3) هشت روز و (درجه4) ده روز اضافه می گردد.

تبصره 1:

استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی کارکنان و موافقت کتبی مسول مربوط می باشد.

تبصره 2:

مرخصی موضوع این ماده حسب موارد در یک مرحله یا به تدریج داده می شود.

تبصره3:

مرخصی استحقاقی سالیانه به سربازانی که از مرخصی در شرایط جنگی، بحرانی و بسیج همگانی (عملیاتی) استفاده می نمایند تعلق نمی گیرد.

تبصره4:

سربازانی که مدتی از خدمت خود را در مناطق یاد شده و مابقی را در مناطق عادی خدمت می نمایند به نسبت خدمت در هر یک از مناطق مرخصی استحقاقی تعلق می گیرد.

 • اعطای مرخصی به کارکنان وظیفه متاهل مانند کارکنان پایور (یعنی افزایش از 22 روز به 30 روز مرخصی در سال برای متاهلین).
 1. ملاک تاهل کارکنان وظیفه سند ازدواج رسمی می باشد.
 2. سربازانی که حین خدمت متاهل می شوند به نسبت باقی مانده خدمت خود از مرخصی استحقاقی مربوط به متاهلین (هجده دوازدهم) استفاده می نمایند.
 • ایام تعطیلات رسمی واقع در بین مرخصی استحقاقی سربازان وظیفه جزء مرخصی استحقاقی آنان محسوب نمی گردد ولی ایام تعطیلات رسمی بین مرخصی تشویقی جزء مرخصی تشویقی محسوب می شود.
 • به مرخصی سالیانه سربازان وظیفه ای که در طول مدت خدمت دوره ضرورت یکی از بستگان آنان (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر) شهید و یا فوت شوند مدت ده روز اضافه می گردد.
 • به کارکنان وظیفه اقلیت های دینی ( زرتشتی، کلیمی و مسیحی) در اعیاد مذهبی آنان مرخصی اعطاء می گردد و مدت مرخصی فوق جزء مرخصی استحقاقی سالانه آن ها محسوب می گردد.
 • مرخصی پایان دوره آموزشی متناسب با فاصله بین محل سکونت و رده خدمتی بین 3 تا 5 روز بنا به تشخیص آموزشگاه اعطاء می گردد که جزء مرخصی استحقاقی محسوب نمی گردد.
 • برای محاسبه ی مرخصی سربازان وظیفه تاریخ شروع به خدمت آن ها در یگان های مربوطه بعد از دوره ی آموزش رزم مقدماتی ملاک شروع محاسبه ی مرخصی سالیانه می باشد.
 • کارکنان وظیفه ای که سابقه ی خدمت قبلی دارند از مرخصی مدت خدمت مربوطه به آخرین اعزام خود بهره مند می شوند.
 • فرماندهان، روساء و مدیران موظف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا سربازان وظیفه قبل از پایان خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند.

 

فرمول محاسبه مرخصی استحقاقی سالیانه سربازان وظیفه

مرخصی فوت بستگان+مرخصی تشویقی+مرخصی منطقه آب و هوایی+مرخصی تاهل+(مرخصی فاصله خدمت)+(12 روز به ازای هر سال)=مرخصی سالیانه سربازان وظیفه

W=A+(B*X/12)+T(18/12)+(Z/12)+S+M+N

W=مدت مرخصی سالیانه

A=مدت مرخصی پایه (ماهانه یک روز)

B=مدت محاسبه مرخصی به ماه (مرخصی برای چند ماه محاسبه می گردد)

X=مدت مرخصی بر حسب فاصله محل سکونت تا محل خدمت

T=مرخصی متاهلین(هجده دوازدهم)

Z=مدت مرخصی بر حسب درجه بندی منطقه آب و هوایی

S=مرخصی تو راهی

M=مرخصی تشویقی

N=مرخصی فوت بستگان

توجه: در زمانی که عدد بدست آمده عدد صحیح نمی باشد مدت مرخصی گرد شود.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 3 =

آخرین دیدگاه‌ها

اخبار مشمولان